Meegaan als lesgever/animator

Een woordje meer uitleg

7-12 jarigen

Voor de 7-12 jarigen zoeken we leerkrachten Frans, Engels, Informatica en Leren leren. We vragen dat je minstens het tweede jaar regentaat achter de rug hebt (dan ben je bij Top Vakantie stagiair) of dat je afgestudeerd bent als regent of licentiaat (bachelor of master) met het te geven vak in de afstudeerrichting.

Op een verblijf voor 7-12 jarigen zijn enkel Nederlandstalige kinderen aanwezig. Voor Franstalige kinderen loopt er een gelijkaardig verblijf via Vacances Vivantes.

Dagelijks wordt er zo'n 4 uur les voorzien, aangevuld met animatie dat verzorgd wordt door een enthousiast team van animatoren.

13-18 jarigen

Voor de 13-18 jarigen zoeken we leerkrachten Nederlands (voor Franstaligen), Engels, wiskunde of informatica. We vragen dat je minstens het tweede jaar regentaat achter de rug hebt (dan ben je bij Top Vakantie stagiair) of dat je afgestudeerd bent als regent of licentiaat (bachelor of master) met het te geven vak in de afstudeerrichting.

Het gaat om een verblijf dat een beetje “uniek” is bij Top Vakantie in die zin dat er Nederlandstaligen aanwezig zijn (voor informatica enz.) maar ook Franstaligen die Nederlands komen leren en dat, daardoor en door de leeftijd van de deelnemers, de kaderleden ook gemiddeld wat ouder zijn dan gewoonlijk. Voor alle duidelijkheid: ook voor de 13-18 jarigen gaat het verblijf wel degelijk door in het Nederlands, ook de Franstaligen moeten Nederlands spreken.

Tijdens deze verblijven wordt vier tot vijf uren les gegeven per dag. Er zijn taalanimators aanwezig, die instaan voor de taalanimatie en die samen met de leerkrachten een team vormen waar het programma besproken wordt.

Wie is de hoofdverantwoordelijk op zo'n verblijf?

De verblijven worden geleid door een centrumleider, die ook zelf contacten legt met de kaderleden en de volledige leiding (en verantwoordelijkheid) draagt.

Waar gaan jullie verblijven door?

De verblijfplaats varieert van vakantie tot vakantie. In de Paas- en zomervakantie verblijven de 13-18 jarigen in Hotelschool Ter Duinen in Koksijde. De 7-12 jarigen verblijven in de Paasvakantie in Sint-Idesbald, in de zomervakantie ofwel in Daverdisse ofwel in Poix St. Hubert. Tijdens de Kerst- en Krokusvakantie organiseren we maar 1 verblijf voor 10 tot 16 jarigen dat meestal in Filot Hamoir doorgaat.

Moet ik elke dag over en weer naar het verblijf?

Neen, het is een residentieel verblijf, dus we blijven slapen en eten. We verwachten ook dat je een rol speelt in het "dagelijks leven", dus begeleiding bij het opstaan, gaan slapen, kameropruim enz. (op maat van de leeftijd natuurlijk).

Lakens, dekens en alle kosten ter plaatse, verbonden aan het verblijf, worden door Top Vakantie betaald, behalve persoonlijke uitgaven en de consumpties uit de bar van het kader.

Wat doe ik als er geen les is?

In de eerste plaats kan je je vrije tijd gebruiken om je les voor de volgende dag(en) voor te bereiden. Je mag ook altijd deelnemen aan de animatie.

Qua animatie gaat het zo: de animators bereiden activiteiten voor, dat kan een groot spel zijn ofwel keuze-activiteiten. Soms wordt er een beroep gedaan op leerkrachten om mee te gaan, bijvoorbeeld op een wandeling, een fietstocht, een uitstap… om voor extra begeleiding (veiligheid) te voorzien, maar dit dus naargelang de mogelijkheden op die dag.

Het programma wordt samengesteld in samenspraak met de centrumleider en de rest van het kader.

Welk (les)materiaal is er aanwezig?

Voor elke vak is er een koffer met lesmateriaal ter plaatse. Daarnaast zijn er ook computerklassen beschikbaar (te delen met de andere groepen) wanneer je de deelnemers graag een powerpointpresentatie wilt laten maken, wanneer je met muziek wilt werken, fotobewerking of filmbewerking enz... Elke computer is ook verbonden met het internet.

Een digitale fotocamera is meestal aanwezig. Wanneer je je niet zo fantastisch voelt met computers, zijn er zeker collega's die dit stuk willen opnemen.

Hoeveel deelnemers zitten er in een klas?

Bij aankomst op het verblijf de eerste dag wordt er meestal een test afgenomen om het niveau van de deelnemers te kunnen inschatten. Daarna worden de deelnemers ingedeeld in groepen volgens niveau en leeftijd. In een klas zou je een 10 tot 14 deelnemers hebben.

Is er een kennismaking of voorbereiding voorzien?

Voor elk verblijf wordt er een voorbereidende vergadering georganiseerd. De centrumleider nodigt dan alle lesgevers en animatoren uit voor een eerste kennismaking en het overlopen van een aantal afspraken en regels. De plaats van vergaderen wordt door de centrumleider bepaald, maar is meestal vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Hoeveel bedraagt de vergoeding voor een verblijf?

Eerst en vooral is vol pension inbegrepen in het verblijf. Enkel de dranken en snoep die je uit te de bar neemt zijn op het einde van het kamp te betalen (zeer democratische prijzen). Verder gaat het om vrijwilligerswerk, waarbij een vergoeding voor vrijwilligerswerk wordt afsproken. Deze vergoeding bedraagt momenteel 25,00 euro per dag. Vermits het om vrijwilligerswerk gaat is deze som volledig belastingsvrij.

Ben ik verzekerd tijdens een verblijf?

Zoals het hoort, is een verzekering ongevallen en BA afgesloten door de organisatie.

Ik heb nog een vraag...

Met al je vragen kan je terecht bij Bart Moelans op het e-mailadres vrijwilliger@topvakantieacademie.be.

Dit lijkt me een leuke ervaring. Wat moet ik doen om mee te gaan als lesgever?

Om je kandidaat te stellen vragen we je om een aantal gegevens in te vullen. Wij nemen vervolgens contact met je op om verder af te spreken.